Foreningen LINK

Link er en forening på samme måde som alle mulige andre foreninger. Vi har et formål, Vi har vedtægter. Vi har medlemmer, der betaler kontingent. Vi har en bestyrelse. Al det kan du læse om her:

Bestyrelsen

Formål

Medlemskab

Vedtægter