Formål

LINKs formål er at styrke kontakten mellem egnens beboere og flygtninge/indvandrere.

Det gør vi ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, hvor danskere og flygtninge/indvandrere kan møde hinanden. Ofte sker det i tæt samarbejde med andre foreninger og myndighederne især Kerteminde Kommune.

Vi tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttigt og åbent for enhver som tilslutter sig foreningen. Foreningen er politisk og religiøs neutral. LINK er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp.