Formål

LINKs formål er at styrke kontakten mellem egnens beboere og flygtninge/indvandrere.
Med det formål tilstræber vi at opnå et godt samarbejde med relevante parter.
Vi tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttigt og åbent for enhver som tilslutter sig foreningen. Foreningen er politisk og religiøs neutral.