Kontaktfamilier

Gør en forskel og bliv beriget samtidigt, for en fremmed kan være en ven, som du endnu ikke har mødt.

Hvad er en Kontaktfamilie?

Familier eller enkelpersoner fungerer som en slags ”gode naboer”, der udover social kontakt hjælper flygtninge med at finde sig tilrette i det danske samfund.
Kontaktfamilier/-personen aftaler selv, hvor ofte de vil mødes og under hvilke rammer. Normalt skal kontaktfamilien dog være parat til at afsætte tid til et møde mindst 1 til 2 gange om måneden.
Som regel mødes man hjemme hos hinanden på skift, men der er også andre muligheder, som en tur i zoo eller en skovtur sammen.

Her nogle ideer til fælles aktiviteter:

 • lave mad og spise sammen
 • tage på tur sammen
 • tage hinanden med til en fritidsaktivitet
 • mødes på legepladsen (ved mindre børn)
 • invitere hinanden til forberedelser af en højtid; fx bage julesmåkager eller farve æg
 • gå sammen til et St. Hans bål
 • tale om samfundet, besøge et byrådsmøde, dk politik
 • introduktion til foreningslivet i Danmark
 • forklare genbrugssystemet
 • vise genbrugsbutikker
 • lave lektier sammen
 • vise forskellige indkøbsmuligheder, Basar, Market, forklare forskellen mellem Netto/Brugsen, økologiske varer mm.
 • Besøg hos en bonde
 • Arbejde i haven sammen
 • Læse breve fra kommunen sammen
 • Forklare E-boks, Nem-id, sygesikrings system mm.
 • Og meget mere – alt afhængigt af de fælles interesser

Er der bestemte krav eller forudsætninger?

Det er nødvendigt at have et fælles sprog.

Det kan fx være engelsk. Elles er det nødvendigt, at flygtningefamilien/personen har et grundlæggende kendskab til det danske sprog.

I forholdet indgår ingen penge mellem parterne; der hverken lånes eller gives penge.
De frivillige skal udfylde en børneattest.

Du skal være medlem af LINK.

Hvordan kommer man i gang?

Tag kontakt til LINK. Meddel din interesse til rnoerskov@gmail.com, hvorefter du udfylder et oplysningsskema.

Det samme gør flygtningefamilien.

Derefter vil LINK prøve at matche to familier ud fra jeres ønsker.

 1. Forventningsafklaring gennem skemaet og evt. samtale
 2. Når vi har fundet et match, tager vi kontakt til begge parter, informerer
 3. Tilbagemelding af begge parter, og evt. tilsagn (Det er helt i orden at sige fra, hvis man har en dårlig fornemmelse)
 4. Det første møde finder typisk sted hos Kontaktfamilien, hvor en LINK-frivillig deltager. For at hjælpe i gang og sikre, at visse emner bliver berørt.
 5. Nu er det op til begge de to familier at finde en rytme og rammen om deres eget samvær.
 6. LINK personen aftaler et opfølgningsmøde eller samtale efter 3-4 måneder
 7. Skulle et match ikke fungere hjælper LINK personen at afslutte eller finde løsninger på problemet og afklarer ønsket om et nyt match.

Husk, du gør en reel forskel for integrationen af en familie. Men behovene ændrer sig for flygtningefamilien og jeres samvær vil være præget af de behov til at starte med, og bliver ofte mere afslappet med tiden.