Medlemskab

Du bliver medlem af LINK ved at sende en mail med navn og adresse til link.sammen@gmail.com  og ved at betale et kontingent. Enkeltpersoner betaler 100 kr. for et års medlemskab. Familier betaler 200 kr. Nyankomne flygtninge er medlemmer uden at betale kontingent det første år.

Når du er medlem, kan du deltage i alle LINK’s arrangementer. Du er naturligvis velkommen som aktiv i foreningen, men du kan også vælge at være passivt medlem. Mange bruger en prøveperiode, inden de vælger, hvor meget eller lidt, de vil engagere sig.

Når du melder dig ind, er det vigtigt, at vi får din mail-adresse og også gerne dit telefonnummer. På den måde sikrer du dig, at du altid får informationer, om hvad der sker i LINK. Du kan også holde dig orienteret ved at besøge LINK på Facebook.