Vedtægter for foreningen til

Lettelse af Integration af Nydanskere i Kertemindeområdet