Rådgivning

LINK’s rådgivning har åbent hver torsdag eftermiddag. Her henvender flygtninge og indvandrere sig og får hjælp til at forstå breve fra kommunen, Udlændingestyrelsen og andre. Her får de hjælp til at løse alle de store og små problemer, man kan støde på som ny i Danmark.

Sagerne i rådgivningen er meget forskellige. De mest almindelige handler om forlængelse af opholdstilladelse, ansøgning om pas, ansøgning om permanent opholdstilladelse, ansøgning om statsborgerskab og lignende. Ofte i dialog med Udlændingestyrelsen.

Mange andre problemer kan imidlertid opstå i mødet med det danske samfund. Kommunikationen med de danske myndigheder er ikke altid nem, og det samme gælder virksomheder og institutioner, som man som flygtning kommer i kontakt med.

En særlig opgave er at hjælpe børn med at komme i gang med fritidsaktiviteter som håndbold, fodbold, spejder eller lignende.

Grundlæggende forsøger LINK at yde hjælp til selvhjælp, så flygtninge på lidt længere sig får nemmere ved at klare sig selv.

De fleste problemer kan LINK’s frivillige rådgivere klare selv, men er der tale om mere komplekse problemstillinger kan de støtte sig til Dansk Flygtningehjælp og Retshjælpen.


Rådgivningen foregår i skolebiblioteket på Kerteminde Byskole, torsdage fra kl. 16-18. Der er altid mulighed for at få hjælp af en tolk.

LINK følger skolernes ferier. I sommerferie, efterårs- og vinterferie er der således lukket i rådgivningen.