LINK-Kerteminde

LINKLettelse af Integration af Nydanskere i Kerteminde.

Siden 2002 har den frivillige forening LINK arbejdet på at gøre integrationen til det danske samfund lidt nemmere for flygtninge og indvandrere i Kerteminde-området.

Hvis man skal have en chance for at klare sig godt i sit nye hjemland, fjernt fra Syrien, Irak, Iran, Somalia, Ukraine, eller hvor man nu er flygtet fra, så har man brug for hjælp med sproget, med at lære nogle at kende, og med at forstå det danske system i alle dets krinkelkroge.

Det forsøger vi efter bedste evne at hjælpe med. Mange danskere melder sig frivilligt til at gøre en indsats, og sammen med flygtninge og indvandrere udgør de LINK’s medlemsskare på et par hundrede personer. De vigtigste aktiviteter er:

Rådgivning

Lektiehjælp og samtaletræning

Kontaktfamilier

Sociale arrangementer

En forening

Frivillige er foreningens saft og kraft

LINK er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp

LINKs