KU SAHABSAN LINK-HA

Dhacdooyinka bulshada iyo kalandarka


Talo bixinta

Iskaa wax u qabso wa awooda iyo jilicsananta


Ka cawinta casharda iyo tababarka wadahadalka

Golaha Qaxootiga Danishka


La xariirida familada

Danmark ku cusub