Om LINK

Siden 2002 har den frivillige forening LINK arbejdet på at gøre integrationen til det danske samfund lidt nemmere for flygtninge og indvandrere i Kerteminde-området.

Hvis man skal have en chance for at klare sig godt i sit nye hjemland, fjernt fra Syrien, Irak, Iran, Somalia, Ukraine, eller hvor man nu er flygtet fra, så har man brug for hjælp med sproget, med at lære nogle at kende, og med at forstå det danske system i alle dets krinkelkroge.

Det forsøger vi efter bedste evne at hjælpe med. Mange danskere melder sig frivilligt til at gøre en indsats, og sammen med flygtninge og indvandrere udgør de LINK’s medlemsskare på et par hundrede personer. De vigtigste aktiviteter er:

Rådgivning, lektiehjælp og samtaletræning, kontaktfamilier og sociale arrangementer.

Link er en forening på samme måde som alle mulige andre foreninger. Vi har et formål, Vi har vedtægter. Vi har medlemmer, der betaler kontingent. Vi har en bestyrelse.

Læs om LINK's bestyrelse og vedtægter her.


Formål


LINKs formål er at styrke kontakten mellem egnens beboere og flygtninge/indvandrere.

Det gør vi ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, hvor danskere og flygtninge/indvandrere kan møde hinanden. Ofte sker det i tæt samarbejde med andre foreninger og myndighederne især Kerteminde Kommune.

Vi tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttigt og åbent for enhver som tilslutter sig foreningen. Foreningen er politisk og religiøs neutral.

LINK er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp.


Medlemskab


Du bliver medlem af LINK ved at sende en mail med navn og adresse til link.sammen@gmail.com og ved at betale et kontingent. Enkeltpersoner betaler 100 kr. for et års medlemskab. Familier betaler 200 kr. Ny ankomne flygtninge er medlemmer uden at betale kontingent det første år.

Når du er medlem, kan du deltage i alle LINK’s arrangementer. Du er naturligvis velkommen som aktiv i foreningen, men du kan også vælge at være passivt medlem. Mange bruger en prøveperiode, inden de vælger, hvor meget eller lidt, de vil engagere sig.

Når du melder dig ind, er det vigtigt, at vi får din mail-adresse og også gerne dit telefonnummer. På den måde sikrer du dig, at du altid får informationer, om hvad der sker i LINK.

Du kan også holde dig orienteret ved at besøge LINK på Facebook.